Advocate Caroline Eykerman

balie Antwerpen

Mijn kantoor staat garant voor een kwaliteitsvolle en doelgerichte adviesverlening op maat.
Ik zorg voor een gepaste juridische omkadering van uw probleem, altijd discreet en oplossingsgericht.

Mijn uitgebreide expertise in uiteenlopende rechtstakken laat toe uw dossier efficiënt en pragmatisch te behandelen.
Hierbij hecht ik veel belang aan een gepersonaliseerde aanpak,
waarbij een concrete oplossing voor uw probleem het startpunt vormt van mijn adviesverlening.

Ik streef naar een minnelijke uitkomst voor uw probleem,
maar zal doortastend optreden indien een gerechtelijke procedure onvermijdbaar blijkt.
Tijdens een eerste bespreking bekijken we hoe ik mijn kennis en praktijkervaring kan inzetten om uw belangen maximaal te verdedigen. Samen komen we tot de gepaste en meest efficiënte oplossing.

Wie ben ik?

Na het behalen van mijn diploma licentiate in de rechten aan de K.U.Leuven – in 1996- maakte ik de keuze voor de advocatuur en dit in navolging van mijn vader Carlos Eykerman, die een bloeiende advocatenpraktijk in het Antwerpse runde.
Mijn eerste ervaring deed ik op binnen het middelgroot advocatenkantoor Ponet & De Vleeschauwer te Antwerpen waar ik tussen 1996 en 2005 werkzaam was en waar ik voornamelijk ervaring opdeed in dossiers aangaande transportrecht (schadegevallen, wegvervoer, binnenvaart, …), naast ook dossiers in de meer algemene takken van het recht zoals huur, invorderen van onbetaalde facturen, beslagprocedures enz..

In 2005 besliste ik de stap te zetten naar een eigen kantoor en richtte ik mee het kantoor Peeters Eykerman Advocaten op.
Dit kantoor behandelde voornamelijk dossiers rond invorderen van onbetaalde facturen (+10.000 dossiers/jaar), verbintenissenrecht (zoals huur, koop/verkoop, overeenkomsten van zelfstandige samenwerking), individueel arbeidsrecht en ondernemingsrecht in het algemeen.

In september 2019 maakte ik de overstap naar Confidenz Advocaten waar ik dossiers behandelde i.v.m. handelscontracten in het algemeen, insolventie (particulieren /ondernemingen), gerechtelijke re-organisaties, faillissementen, beslag-en uitvoeringsprocedures, huur en verkeersrecht alsook regresvorderingen in het kader van verzekeringsdossiers.

Sinds juli 2020 werk ik volledig op zelfstandig basis vanuit mijn kantoor te Schoten. Het is mijn bedoeling om het groeiend aantal eigen cliënten de service te verlenen waarvoor ik sta: persoonlijk contact, concreet en betaalbaar advise en toewerken naar een directe, zo mogelijk minnelijke, oplossing.

Ondernemingsrecht

Begleiden van cliënten bij het oplossen van schadegevallen - gerechtsexpertise
Opmaken en nazicht van allerhande (bijzondere) overeenkomsten en contracten
Koopovereenkomsten - (onder)aanneming
Leasingovereenkomsten - Gewone huur en handelshuur
Opmaken, nazicht en aanpassen Algemene Voorwaarden

Insolventierecht

Incasso onbetaalde facturen en opvolging van betwistingen
Opvolgen van uitvoeringsprocedures (roerend en onroerend beslag)
Begeleiden gerechtelijke reorganisatie - faillissementen
Schuldbemiddeling
Opmaak verzoekschrift collectieve schuldenregeling

Familierecht

Erkend Bemiddelaar Familiale zaken

Opmaak van echtscheiding onderlinge toestemming

Ouderschapsovereenkomsten

Arbeidsrecht

Begeleiden bij ontslag(regelingen) zowel werkgever als werknemer
Sociale disputen
Nazicht arbeidsdocumenten
Overeenkomsten van zelfstandige samenwerking
Distributieovereenkomsten
Concurrentiebedingen - Geheimhoudingsovereenkomsten (NDA)

Troeven

Beschikbaarheid voor de cliënten
Efficiënte communicatie
Snelheid en betaalbaarheid
Gespecialiseerde maar pragmatische know how
Sobere organisatie

Hoe kan ik u helpen?
Advocaat of juridisch advies nodig?
Contacteer me en maak een afspraak.

Stuur uw vraag via e-mail
Email:
caroline.eykerman@soslaw.be

Telefoon:
+32 (0)3 248.43.59 of
+32 (0)476 45.49.39

Consultatie na afspraak:
9u00 tot 12u30 en 13u30 tot 18u00


BTW-nummer:
BE0859607268